Friendsclub Photobook

 

Hoe kunt u lid worden van de Friendsclub Colonel Hammond’s Four?

Dit kunt u doen door een email ( info@friendsclubchf.nl ) naar ons te sturen of door u gegevens tijdens een optreden van Colonel Hammond's Four aan de Friendsclub stand af te geven. Welke gegevens hebben wij van u nodig ?

Voor en achternaam, adres postcode en woonplaats, telefoonnummer, de geboorte datum, en eventueel een email adres. Daarnaast voor en achternaam van eventuele gezinsleden.

Lidmaatschapsbijdrage:  € 10,-  per kalenderjaar  ( januari - december ) gezinsleden  € 2,50 per lid, kinderen tot 12 jaar gratis. Lid en gezinslid dienen op het zelfde adres woonachtig te zijn. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden.

De clubcard is geldig voor één persoon en is persoonsgebonden !
 

De door ons gebruikte persoonsgegevens zijn opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door de Friendsclub CHF. Ze worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over activiteiten van de CHF en de fanclub. U heeft recht tot toegang tot - en verbetering van uw persoonlijke gegevens.

 

Friendsclub Colonel Hammond's Four

Correspondentieadres: Kannenburg 604  7423 AM Deventer

Tel. 0570 - 652794

Email: info@friendsclubchf.nl

Website: www.friendsclubchf.nl

ING IBAN rekening: NL87INGB0005133634 tnv Friendsclub CHF te Deventer

 

 

TERUG

 

Webdesign André van Overhagen  © 2003 - 2013